تحقیق و توسعه

R&Dتحقیق و توسعه شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران

- ارائه تولیدات جدید با استفاده از فناوری نانو برای واحد های آرایشی،بهداشتی ، شوینده و ..

- حذف واکس( موم ) از آیزوریسایکل و آیزوفید با روش سوئیتینگ

- حذف اسید سولفوریک در جهت آروماتیک زدایی از پارافین