مشاوره

مشاوره

در شرکت تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران، خدمات مشاوره ای فنی به شرح ذیل قابل ارائه می باشد.

  • پارافین جامد
  • پارافین مایع
  • پارافین امولسیون با سورفکتانت نانویونیک

فرآیند های تخصصی خوراک واحد های آرایشی، بهداشتی و ...