قیر

قیر ماده ای سیاه رنگ و خمیری شکل بوده که در عایق کاری و ساخت آسفالت به کار می رود. قیر انواع گوناگونی دارد که هر یک از انواع آن دارای کاربرد خاصی است. هر کدام از انواع قیرها دارای مشخصات ویژه ای چون درجه اشتعال، درجه نفوذ، در جه نرمی، خاصیت انگمی و درجه غلظت مخصوص می باشد

توضیح محصول

موارد کاربرد:

تولید آسفالت، ایزوگام، پوشش آگوستیک، پوشش کف، ماستیک ها و ...

بسته بندی:۲ بشکه-فله