روغن پایه

روغن پایه به عنوان ماده اصلی برای تولید روانکارها محسوب می شود به طور متوسط بیش از ۹۵% وزنی فرمولاسیون یک روانکار را تشکیل می دهد

توضیح محصول

موارد کاربرد:

تولید انواع روانکارها، گریس و ...

نوع بسته بندی:۲ بشکه-فله