جزئیات محصول : وازلین

وازلین

مخلوطی یکنواخت ازانواع هیدروکربن های نیمه جامد تصفیه شده می باشد و مطابق با استانداردهای بین المللی در رنج وسیعی از لحاظ نفوذ پذیری و رنگ در سه گرید داروئی، بهداشتی و صنعتی تولید می گردد

موارد کاربرد:

صنایع آرایش و بهداشتی، داروئی،۲ چرم سازی، قالب های ریخته گری و ...

۲بسته بندی:۲ بشکه

productImage