جزئیات محصول وازلین

وازلین

مخلوطی یکنواخت ازانواع هیدروکربن های نیمه جامد تصفیه شده می باشد و مطابق با استانداردهای بین المللی در رنج وسیعی از لحاظ نفوذ پذیری و رنگ در سه گرید داروئی، بهداشتی و صنعتی تولید می گردد

موارد کاربرد:صنایع آرایش و بهداشتی، داروئی، چرم سازی، قالب های ریخته گری و ...

بسته بندی: بشکه

جهت سفارش با بخش فروش هماهنگ گردد.

productImage