جزئیات محصول فوتس اویل

فوتس اویل

فوتس اویل محصول جانبی فرآیند تولید پارافین جامد است که علاوه بر دارا بودن وکسهای نفتی منبع غنی از روغن پایه و اسیدهای چرب آزاد می باشد

موارد کاربرد :تولیــد پارافیــن هــای ویـژه، صنایــع چــوب و نئوپـان، پولیــش، برزنـت، کبریت سازی و ...

نوع بسته بندی: فله- بشکه

جهت سفارش با بخش فروش هماهنگ گردد.

productImage