فوتس اویل

فوتس اویل محصول جانبی فرآیند تولید پارافین جامد است که علاوه بر دارا بودن وکسهای نفتی منبع غنی از روغن پایه و اسیدهای چرب آزاد می باشد

توضیح محصول

موارد کاربرد :

تولیــد پارافیــن هــای ویـژه، صنایــع چــوب و نئوپـان، پولیــش،۲ برزنـت، کبریت سازی و ...

نوع بسته بندی:۲ فله- بشکه