شمع روشنایی

شمع روشنائی در گذشته جهت ایجاد روشنائی مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه کاربرد آن عمدتاً جنبه تزئینی و دکوراتیو دارد. در فرمولاسیون تولید شمع از پارافین جامد، اسید استئاریک و افزودنیهای خاص مورد استفاده می شود. استفاده از ترکیباتی چون اسید استئاریک و افزودنیهای خاص، باعث بهبود کیفیت شمع به لحاظ افزایش زمان سوخت و عدم ایجاد دود می گردد

توضیح محصول

موارد کاربرد :

تزئینی، مراسم آئینی، گرم نگه دارنده و...

نوع بسته بندی:۲ جعبه – کارتن